• مدادرنگی 1+12 رنگ

مدادرنگی 1+12 رنگ

بازدید : 10136   |      

از نظر تراش شدن بیسته : چون راحــت تراشیــــــــــده میشه و اصلا نوکــــــش نمیشکنــــه

از نظر تراش شدن بیسته :  چون راحــت تراشیــــــــــده میشه  و اصلا نوکــــــش  نمیشکنــــه
از نظر بهداشتی بیسته : چون به مــدت 8  ســاعت در 90 درجــــــه حــرارت استریــــــــــــل میشه
از نظر اقتصادی بیسته : چون این مـداد با وجود کیفیـــت بالایی که داره خیـــــلی هم ارزو نــــــــه