اخذ نماینده فعال برای استان های ( فارس ، کرمان ، هرمزگان ، اصفهان ،اذربایجان شرقی ، بوشهر ، اهواز ، مازندران ، یزد ، البرز ،زنجان ،کرمانشاه ، گلستان ،گیلان ، مرکزی ،همدان ) می پذیریم